OZE

Rekuperacja - nawet 3000zł dofinansowania! Sprawdź, czy możesz skorzystać z programu Czyste Powietrze

Autor Magdalena Kamińska
Magdalena Kamińska16.10.20237 min.
 Rekuperacja - nawet 3000zł dofinansowania! Sprawdź, czy możesz skorzystać z programu Czyste Powietrze

Program "Czyste Powietrze" to rządowa dotacja na wymianę pieców i termomodernizację domów jednorodzinnych. Dofinansowanie sięga nawet 3000 zł, a skorzystać z niego mogą osoby fizyczne posiadające prawo do dysponowania budynkiem mieszkalnym. Pieniądze można przeznaczyć m.in. na wymianę nieefektywnego pieca na paliwo stałe, zakup i montaż nowego źródła ciepła, docieplenie przegród budynku czy wymianę stolarki okiennej i drzwiowej.

Ile wynosi dofinansowanie z programu Czyste Powietrze?

Wysokość dotacji z programu "Czyste Powietrze" zależy od miesięcznego dochodu wnioskodawcy oraz od rodzaju przedsięwzięcia. Maksymalne dofinansowanie może wynieść do 30 000 zł, przy czym nie więcej niż 53 tys. złotych brutto kosztów kwalifikowanych.

Osoby o dochodach do 100 tys. zł rocznie mogą liczyć na:

 • dotację do 30% kosztów kwalifikowanych inwestycji - gdy miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza 1 400 zł w gospodarstwie wieloosobowym i 1 960 zł w gospodarstwie jednoosobowym,
 • dotację do 40% kosztów kwalifikowanych inwestycji - gdy miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym wynosi od 1 400 zł do 1 600 zł w gospodarstwie wieloosobowym i od 1 960 zł do 2 189 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

Osoby o dochodach w przedziale 1 601 - 4 000 zł w gospodarstwie wieloosobowym i 2 190 - 6 000 zł w gospodarstwie jednoosobowym mogą liczyć na wyższą dotację:

 • dotacja do 60% kosztów kwalifikowanych inwestycji - dla inwestycji, w których osiągnięto minimum poziom efektywności energetycznej,
 • dotacja do 50% kosztów kwalifikowanych inwestycji - dla pozostałych inwestycji.

Osoby o dochodach w przedziale 4 001 - 6 000 zł w gospodarstwie wieloosobowym i 6 001 - 10 000 zł w gospodarstwie jednoosobowym mogą liczyć na wyższą dotację:

 • dotacja do 60% kosztów kwalifikowanych inwestycji - dla inwestycji, w których osiągnięto minimum poziom efektywności energetycznej,
 • dotacja do 45% kosztów kwalifikowanych inwestycji - dla pozostałych inwestycji.

Kto może ubiegać się o dotację na wymianę pieca lub termomodernizację?

O dotację w ramach programu "Czyste Powietrze" mogą się ubiegać osoby fizyczne, które są:

 • właścicielami/współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego,
 • osobami, którym przysługuje spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego w budynku jednorodzinnym,
 • najemcami lokalu mieszkalnego w budynku jednorodzinnym, pod warunkiem uzyskania zgody właściciela budynku lub lokalu na realizację przedsięwzięcia.

Co ważne, budynek objęty dofinansowaniem musi być oddany do użytkowania przed 1 stycznia 2021 roku. Dotację można przeznaczyć na inwestycje zarówno w budynku mieszkalnym, jak i gospodarczym (jeśli spełnia wymagania programu).

Jakie prace są objęte dotacją z programu Czyste Powietrze?

Dofinansowaniem w ramach programu objęte są następujące prace i urządzenia:

 • Docieplenie przegród budynku - ścian, podłóg, dachów i stropodachów, wymiana okien i drzwi zewnętrznych.
 • Wymiana źródeł ciepła - na pompy ciepła, kotły na paliwa stałe (biomasa, pellet drzewny), ogrzewanie elektryczne, kotły gazowe kondensacyjne.
 • Instalacja odnawialnych źródeł energii - kolektorów słonecznych, mikroinstalacji fotowoltaicznych.
 • Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła - rekuperacja, w tym wymiana istniejącej wentylacji.
 • Dokumentacja niezbędna do realizacji przedsięwzięcia - audyt energetyczny (pod warunkiem wykonania prac z zakresu ocieplenia przegród budowlanych), dokumentacja projektowa.

Pełną listę kosztów kwalifikowanych określa załącznik nr 2 do programu.

Jakie dokumenty potrzebne są do złożenia wniosku o dotację?

 Rekuperacja - nawet 3000zł dofinansowania! Sprawdź, czy możesz skorzystać z programu Czyste Powietrze

Wniosek o dofinansowanie w ramach programu "Czyste Powietrze" składa się za pośrednictwem gminy (online lub papierowo). Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

 • Dokument potwierdzający tytuł prawny do budynku, którego dotyczy wniosek.
 • Zaświadczenie wydane przez właściwy urząd o wysokości dochodu na osobę w gospodarstwie domowym.
 • Oświadczenie o nieużytkowanym budynku mieszkalnym w przypadku nowo budowanych domów.
 • Zgoda właściciela budynku lub lokalu, jeśli wnioskodawca jest najemcą.
 • Zgoda współwłaścicieli na realizację przedsięwzięcia.
 • Pełnomocnictwo do złożenia wniosku i reprezentowania wnioskodawcy (jeśli dotyczy).

W przypadku prac, na które nie jest wymagane pozwolenie na budowę, trzeba dostarczyć kosztorys. Natomiast dla przedsięwzięć wymagających pozwolenia na budowę - projekt budowlany.

Gdzie i jak złożyć wniosek o dofinansowanie z programu Czyste Powietrze?

Wnioski o dotację w ramach programu "Czyste Powietrze" przyjmują urzędy gmin lub miast właściwe ze względu na lokalizację budynku, którego dotyczy projekt. Wniosek można złożyć:

 • Osobiście - w urzędzie gminy lub w wyznaczonych punktach (np. Gminnym Punkcie Informacyjnym Programu).
 • Korespondencyjnie - wysyłając wniosek pocztą na adres właściwego urzędu gminy.
 • Online - przez aplikację internetową (portal beneficjenta) WFOŚiGW.

Przed złożeniem wniosku warto sprawdzić, czy gmina uczestniczy w programie oraz zapoznać się ze szczegółowymi zasadami składania wniosków obowiązującymi w danej jednostce.

Jakie są terminy rozpatrywania wniosków o dotację z programu Czyste Powietrze?

Czas rozpatrzenia wniosku o dofinansowanie z programu "Czyste Powietrze" wynosi do 90 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku. Termin liczy się od daty wpływu poprawnie wypełnionego wniosku wraz z wymaganymi załącznikami do wfośigw.

W praktyce termin rozpatrywania wniosków bywa krótszy i wynosi średnio 30-60 dni. Im szybciej wnioskodawca uzupełni ewentualne braki we wniosku, tym sprawniej przebiegnie jego weryfikacja.

Jak przebiega weryfikacja wniosku o dotację z programu Czyste Powietrze?

Weryfikacja wniosków odbywa się dwuetapowo. Najpierw wniosek sprawdzany jest pod względem formalnym przez pracowników gminy lub miasta. W przypadku braków formalnych wnioskodawca wzywany jest do ich uzupełnienia.

Następnie wniosek trafia do wfośigw, gdzie podlega ocenie pod względem finansowym i technicznym. Na tym etapie również możliwe jest wezwanie do uzupełnienia ewentualnych braków.

O wyniku weryfikacji wnioskodawca informowany jest pisemnie. W przypadku pozytywnej decyzji otrzymuje promesę przyznania dotacji.

Podsumowanie

Program "Czyste Powietrze" to ogromna szansa na poprawę jakości powietrza w polskich domach. Dofinansowanie na wymianę pieców i termomodernizację sięga nawet 30 000 zł, a o wsparcie mogą ubiegać się właściciele i najemcy domów jednorodzinnych. Warto skorzystać z programu nie tylko ze względu na korzyści ekologiczne, ale też oszczędności w domowym budżecie. Termomodernizacja i nowoczesny system grzewczy zapewnią ciepły i tani w utrzymaniu dom.

Najczęstsze pytania

Dotacją objęte są m.in. docieplenie przegród budynku, wymiana okien i drzwi, wymiana źródeł ciepła na bardziej ekologiczne oraz wentylacja z odzyskiem ciepła. Pełną listę znajdziesz w załączniku nr 2 do programu.

Tak, możliwe jest łączenie dotacji z programu "Czyste Powietrze" z innymi formami wsparcia, np. ulgą termomodernizacyjną czy programem "Mój Prąd".

Prace można rozpocząć dopiero po otrzymaniu promesy przyznania dotacji. Wyjątkiem są prace przygotowawcze, takie jak audyt energetyczny czy dokumentacja projektowa.

Tak, ale warunkiem jest, aby budynek został oddany do użytkowania przed 1 stycznia 2021 r. Dotacją nie są objęte domy nowo budowane.

Dotacja wypłacana jest po zrealizowaniu inwestycji, w terminie do 30 dni od pozytywnej weryfikacji przedsięwzięcia. Cały proces od złożenia wniosku do wypłaty środków trwa około 3-6 miesięcy.

Oceń artykuł

rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

5 Podobnych Artykułów:

 1. Praktyczne porady dotyczące tworzenia biżuterii z recyklingu
 2. Stylowa industrialna łazienka - jak urządzić wnętrze w tym klimacie?
 3. Komedie romantyczne z Meg Ryan - od Kiedy Harry poznał Sally po Kate i Leopold
 4. Serial Zagubieni i jego największe nierozwiązane zagadki
 5. Dofinansowanie na nowy piec gazowy - wymień stary kocioł i zyskaj dotację już dziś!
Autor Magdalena Kamińska
Magdalena Kamińska

Uwielbiam odkrywać nowe historie i dzielić się swoimi wrażeniami z innymi miłośnikami kina. Tutaj znajdziecie recenzje najnowszych produkcji, analizy fabularne oraz ciekawostki z branży rozrywkowej. 

Udostępnij post

Napisz komentarz

Polecane artykuły